‘Waarmee onderscheiden jullie je van de gangbare kraamzorg?’ is een veelgestelde vraag.

Naast het feit dat bij ons de bewuste keus van de ouder centraal staat en niet het protocol, onderscheiden wij ons door onze aandacht en betrokkenheid enerzijds en anderzijds onze visie op het mysterie van leven en dood. Grappig feit is dat het Nederlandse woord ‘natuur’ komt van het Franse ‘naître’, wat ‘geboren worden’ betekent. ‘Naissance’ kennen wij van het woord ‘renaissance’: geboorte en wedergeboorte….

 De aandacht en betrokkenheid die wij bieden, realiseren wij door een gezin vanaf de intake tot en met de laatste dag van de kraamzorg persoonlijk te begeleiden. Het intakegesprek vindt in de zevende maand van de zwangerschap bij het gezin thuis plaats. Deze ontmoeting is voor ieder verhelderend. De ouders gaan voor zich zien hoe de eerste week van het leven met hun kleintje zal zijn en wij weten waar ons werk zich over een paar maanden afspeelt.

In welke buurt, in welke cultuur, bij welke ouders. We weten waar de voordeur is als we er maanden later aanbellen… Naast de vele vragen is vaak: ‘We verheugen ons!’, de reactie van de ouders op dit gesprek en die van ons niet zelden: ‘Als je nog vragen hebt, bel me gerust!’ Je kunt je voorstellen dat wanneer de bevalling of de komst uit het ziekenhuis daar is, er een basis gelegd is voor vertrouwen. We zijn voor elkaar al een bekend gezicht.

Tijdens de kraamweek ervaren wij dat ouders dit vertrouwen koesteren. In deze intense tijd, rondom de geboorte van je kind, waarin je omgeven bent door allerlei gevraagde en ongevraagde raadgevers, is het fijn te kunnen varen op een vertrouwd gezicht en een professioneel geluid.

 Het andere aspect van ons profiel, onze visie op het mysterie van leven en dood, gaat over eerbied. Eerbied voor de natuur in het algemeen, de vrouwelijke natuur in het bijzonder. ‘De natuur is alles’, zegt een boer, ‘De meitijd, de vogels, je bent één met de natuur, je voelt het in je lijf. De vrede in de stal in de midwintertijd… de afwisseling van de seizoenen, het ritme van dag en nacht.’

Boeren zijn er, vaak meer dan stadsmensen, van doordrongen dat ze niet álles weten en bovendien dat de vooruitgang van dit weten nooit de omvang van het onbekende zal verminderen. Dit citaat, vrij naar Geert Mak, geeft goed weer wat wij bedoelen als we zeggen dat ons uitgangspunt is dat zwangerschap, bevalling en borstvoeding natuurlijke, vrouwelijke processen zijn. De natuur is werkzaam in ons en werkt met ons. Het leven stroomt door ons en wij zijn samen met moeder en kind op zoek naar de verbinding met onze eigen natuur.

 Onze kraamzorg is gebaseerd op natuurlijke wijsheid, kennis van het eigen lichaam en intuïtie. Dit is wat wij toevoegen aan onze gangbare kennis. Het is niet een doel op zich, maar verruimt en verdiept ons werk.

 Samen met het gebruik van natuurlijke middelen, zoals warmtezorg, inwrijvingen, omhulling en ritme draagt het ertoe bij dat de kraamtijd een fijne en waardevolle ervaring wordt bij de start van een nieuw mensenleven.