Onze kraamzorg is gebaseerd op de natuurlijke wijsheid, kennis van het eigen lichaam en intuïtie. Dit is wat wij toevoegen aan onze gangbare kennis. Het is niet een doel op zich, maar verruimt en verdiept ons werk. We hebben eerbied voor de natuur in het algemeen, de vrouwelijke natuur in het bijzonder. We zien zwangerschap, bevalling en borstvoeding dan ook als natuurlijke vrouwelijke processen, die zo min mogelijk verstoord zouden moeten worden. Wij onderscheiden ons door onze aandacht en betrokkenheid. Bovendien staat bij ons bewuste keuze van de ouder centraal, en niet het protocol.

De aandacht en betrokkenheid die wij bieden, realiseren wij door een gezin vanaf de intake tot en met de laatste dag van de kraamweek te begeleiden. Het intakegesprek vindt plaats bij de toekomstige ouders thuis, in de 7e maand van de zwangerschap. Deze ontmoeting is voor iedereen verhelderend. De ouders gaan voor zich zien hoe de eerste week van het leven van hun kind zal zijn en wij weten waar ons werk zich over een paar maanden zal afspelen. Welke buurt, welke cultuur en welke ouders. Zodat er na de bevalling al een basis gelegd is voor vertrouwen.

Tijdens de kraamweek ervaren wij dat de ouders dit vertrouwen koesteren. In deze intense tijd rondom de geboorte van je kind, waarin je omgeven bent door allerlei gevraagde en ongevraagde raadgevers, is het fijn te kunnen varen op een vertrouwd gezicht en een professioneel geluid. Soms loopt een zwangerschap, een bevalling of een kraamtijd anders dan gehoopt; er kan teleurstelling zijn, verdriet of onzekerheid. Ook daarmee helpen we jullie zo ver we kunnen. Alles wat verteld of gedeeld wordt is veilig bij ons, veilig voelen in tijden van kwetsbaarheid is immers cruciaal.

Samen met aandacht, betrokkenheid en veiligheid gebruiken wij graag natuurlijke middelen zoals warmtezorg, inwrijvingen, omhulling en ritme. Dit draagt er toe bij dat de kraamtijd een fijne en waardevolle ervaring wordt bij de start van een nieuw mensenleven.